Montaj Sigortası

Montaj projesinin gerçekleşmesi esnasında, başlangıcından bitimine kadar olan dönemde çıkan riskleri: montajın nakli ve montajı gerçekleşmiş işin denenmesi sırasında karşılaşılabilecek risklere ve montajın yapımında kullanılan makine-alet ve teçhizatın yanması, çalınması gibi durumlarda zarar görmesinden kaynaklanabilecek maddi kayıpları teminat altına alır.

Genel şartlar için tıklayınız.

left-banner-01