Sağlık Sigortası

Sağlık sigortası kişilerin tıbbi yardım, tedavi ve ilaç harcamalarına karşı teminat veren sigorta türüdür. Sigorta şirketlerinin tıbbi danışmanlarının onayı olmak kaydı ile, sigortalının, ameliyat, uzun veya kısa süreli tedaviler, ameliyat veya tedaviye bağlı ilaç giderleri, tahliller gibi tüm harcamaları, azami limitlerle karşılanmaktadır. Sigorta şirketlerinin uygulamalarında farklılıklar olmakla birlikte, periyodik olarak yapılan sağlık kontrolleri, herhangi bir tıbbi nedeni olmaksızın ve buna benzer harcamalar, genel olarak teminat harici tutulmaktadır. Sağlık giderleriniz, genel ve özel şartlar dahilinde ve poliçede belirtilen limitler doğrultusunda karşılanır.

Kendi poliçeni kendin oluştur!

Sağlık sigorta poliçenizi bütçenize uygun olarak; istediğiniz teminatlarla istediğiniz limitlerde ve istediğiniz hastaneleri seçerek tercih ettiğiniz teminat grupları şeklinde modüler bir poliçe oluşturabilirsiniz.

Ayrıca sağlık sigortanız ile; hastanede indirimler, kazançlı kurumlarda limitler dahilinde görüntüleme hizmeti, hemşire hizmeti, akraba indirimleri vb. gibi daha birçok avantajlardan da faydalanabilirsiniz.

Sigortalının, sigorta başlangıç tarihinden sonra ortaya çıkan hastalıklarına ait muayene, tetkik ve tedavi giderlerini, poliçesinde belirtilen teminatların kapsamı ve limitleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geri ödeme kuralları ve bu dokümanda belirtilen detaylar dahilinde tazmin eder.

SGK’dan provizyon alınmamış sağlık harcamalarına ait giderler bu poliçe kapsamı dışındadır. Bu poliçe kapsamında ödeme yapılabilmesi için, sigortalının muayene, tetkik ve tedavilerinin, poliçenin geçerli olduğu tarihler arasında gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir.

Belirtisinin/bulgusunun veya teşhisinin ve/veya tedavisinin başlangıcı sigorta başlangıç tarihi öncesine dayanan rahatsızlıklar ve bunlara bağlı olarak gelişen rahatsızlıklara (komplikasyonlara) ilişkin tüm giderler poliçe kapsamı dışındadır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sayesinde; özel sağlık kurumlarında, Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı kurum, branş ve doktorlar tarafından sunulan, Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınan sağlık hizmetleri için, sigortalılardan alınacak ilave ücretleri ödemez ve yüksek standartta bir sağlık hizmeti alabilirsiniz.

Sağlık ihtiyaçlarınızı karşılamak için SGK ile anlaşmalı özel hastaneleri tercih ediyorsanız, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası tam size göre diyoruz.

11 Nisan 2014'te yürürlüğe giren yasa kapsamında , Türkiye’de oturma izni veya ikamet tezkeresi almak için başvuran yabancı uyruklu kişilerin yaptırması gereken özel sağlık sigortasıdır. Yabancı Sağlık Sigortası 06.06.2014 tarih ve 9 sayılı İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge'de belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.

1 veya 2 yıllık olacak şekilde düzenlenebilen Yabancı Sağlık Sigortası, sigorta süresi içerisinde yaşanan hastalık ve/veya kaza halinde, sigortalının ve/veya (poliçede belirtilmiş olmaları kaydıyla) sigorta ettirenin, bu ürüne özel anlaşmalı sağlık kurumlarında gerçekleşen tanı ve tedavilerine ait sağlık harcamalarını karşılar. Söz konusu harcamalar, sigortalının poliçesinde belirtilen Sağlık Sigortası Genel Şartlarına, Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliğine ve ilgili Özel Şartlara göre; poliçede belirtilen teminat, limit, ödeme yüzdesi ve istisnalara tabi olarak karşılanır.

left-banner-01