Sağlık Tazminatı İçin Yapılması Gerekenler

Hasar anında (0216) 469 50 53 numaralı Cras Sigorta Müşteri Hizmetleri'ni arayın.

Yurt içi Sağlık Harcamaları

Gerekli Evraklar

  1. Tedavi Masrafları Talep Formu
  2. Tanı ve/veya tedavi masrafları fatura asılları

Ayrıca, aşağıda belirtilen rapor ve belgelerin de gerekli durumlarda iletilmesi gerekmektedir;

  1. Doktor muayenelerinde; anamnez raporu (gerekli görülen durumlarda)
  2. Tanı aşamasında yapılan tetkiklerde; doktor istemi (sevk belgesi) ve tetkik sonuçları
  3. İlaç tedavilerinde; reçetelerin asılları ve reçetedeki ilaçların isimleri okunacak şekilde kesilmiş fiyat kupürleri ve barkodları
  4. Hastanede yatarak veya yatmadan yapılan ameliyatlı veya ameliyatsız tedavi ve müdahalelerde; epikriz raporu/ anamnez raporu/ ameliyat raporu/ patoloji raporu/ ayrıntılı fatura dökümü
  5. Ameliyat sonrası yapılan fizik tedavi ve rehabilitasyonlarda; ilgili ameliyat raporu ile doktor tarafından düzenlenen ve başlangıç ve bitiş tarihlerini içeren detaylı tedavi planını da belirten rapor
  6. Vücuda dışarıdan destek olacak şekilde ve tıbbi amaçlarla kullanılan malzemeler için; tedaviyi düzenleyen doktor tarafından kullanılmasının zorunlu olduğunu belirten doktor raporu, tıbbi malzeme reçetesi
left-banner-01