Seyahat Sağlık Tazminatı İçin Yapılması Gerekenler

Hasar anında (0216) 469 50 53 numaralı Cras Sigorta Müşteri Hizmetleri'ni arayın.

Seyahat Sağlık Tazminatı

Gerekli Evraklar

  1. Sigortalının beyan yazısı
  2. Sigortalının pasaport fotokopisi (giriş-çıkış tarihlerinin yer aldığı sayfa ile birlikte olmalı)
  3. Sigortalıya ait IBAN
  4. Doktor veya epikriz raporu
  5. Tedavi masraflarına ilişkin faturaların asıllları
  6. Eğer ilaç verildiyse, reçetenin aslı
  7. Eğer ilaç verildiyse, eczane fişinin aslı
 
left-banner-01