Taşınan Para Sigortası

Taşınan Para Sigortası, işyerleri ile bankalara veya diğer işyerleri arasında taşınan para ve kıymetleri aşağıdaki olaylar sonucu meydana gelebilecek hırsızlık ve yağmalamalara karşı teminat altına alır:

• Üçüncü kişiler tarafından silahla tehdit veya zor kullanmak sebebiyle meydana gelecek gasp ve hırsızlık halleri
• Herhangi bir araç ile nakil esnasında aracın kazaya uğraması veya yanması sonucunda meydana gelebilecek zararlar
• Nakil esnasında mücbir sebepler neticesi vaki olacak kayıplar

left-banner-01