Trafik Hasarı Anında Yapılması Gerekenler

Hasar anında (0216) 469 50 53 numaralı Cras Sigorta Müşteri Hizmetleri'ni arayın.

Gerekli Evraklar

  1. Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı (kaza zaptı) tasdikli örneği veya Tramer Kaza Tespit Tutanağı (KTT)
  2. Hak sahibine ait banka hesap bilgileri (IBAN)
  3. Hasar tazminatının ödenebilmesi için gerekli görülmesi halinde ayrıca aşağıdaki bilgi ve belgeler talep edilebilir;
  4. Zarar gören araç ruhsat fotokopisi
  5. Araç dışı maddi zararlarda hak sahipliğini gösteren resmi belge
  6. Hasar fotoğrafları
  7. Mağdurun T.C. kimlik numarası / vergi levhası
  8. Hasar vekaleten takip ediliyor ise; vekaletname örneği, vekilin IBAN bilgisi ve T.C. kimlik numarası
  9. Poliçede plaka numarası belirtilmemiş ise; sigortalı aracın ruhsat fotokopisi
left-banner-01