Ürün Sorumluluk Sigortası

Sigortalı tarafından imal edilen, satılan, temin edilen veya işlenen, faaliyet konusunda belirtilen üründen kaynaklanan bir kusur ve/veya ayıp neticesinde, üçüncü şahısların, karşılaşabilecekleri maddi ve/veya bedeni zararlar sonucu, sigortalıya yansıyacak yasal sorumlulukları ve ilgili dava masraflarını temin eden bir poliçedir.

left-banner-01