Yeşil Kart Sigortası

Yeşil Kart Sistemine dahil bir ülkeye araçla seyahat edilebilmesi için bu poliçenin düzenlenmesi gerekmektedir.Aracınızın,yeşil kart sigortası anlaşmasına dahil olduğu bir ülkede kusurlu olduğunuz bir kazada başkalarına vereceğiniz maddi,bedeni zararları yada ölümle sonuçlanan kazalarda hukuki masrafları o ülkenin kanunlarına göre üzerinize düşecek olan limitler dahilinde teminat altındadır.

Yeşil Kart Sigortası, üye ülkelerde kurulmuş olan Motorlu Taşıt Büroları adına ve acentesi olarak Tramer sistemi üzerinden online olarak yapmaktadırlar.

Yeşil Kart sistemine üye tüm ülkelerin tamamı için tıklayınız.

left-banner-01